ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ατομική Ψυχοθεραπεία

ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

στη Δικαστική Ψυχοθεραπεία

1ΕΤΗΣ Η 3ΕΤΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

στη Συστημική Συμβουλευτική - Ψυχοθεραπεία

ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

μεμονωμένα σεμινάρια Ψυχοπαθολογίας