Η δικαστική ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται στη θεραπεία ατόμων που έχουν υποστεί βία, τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε σωματικό επίπεδο, είτε εντός του οικογενειακού πλαισίου, είτε εκτός αυτού. 

Επιπλέον, η δικαστική ψυχοθεραπεία στα πλαίσια της πρόληψης δύναται να βοηθήσει εν δυνάμει παραβάτες στην αποτροπή της δράσης τους ή και να παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε άτομα που εκδηλώνουν παραβατικές συμπεριφορές και επιθυμούν να κατανοήσουν σε βαθύτερο επίπεδο τα κίνητρα της συμπεριφοράς τους. 

Σε κάθε περίπτωση απώτερος σκοπός και μέριμνα της εν λόγο προσέγγισης είναι η ενθάρρυνση της έκφρασης όποιων συναισθημάτων και σκέψεων,η αποδόμηση μη λειτουργικών τρόπων σκέψης και συσχέτισης, η αναπλαισίωση αυτών, η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, αλλά και η εκμάθηση της διαχείρισης πιθανού επικείμενου στιγματισμού.

Τέλος, η δικαστική ψυχοθεραπεία βρίσκει εφαρμογή και  σε ομάδες αστυνομικών και λοιπά σώματα ασφαλείας, καθώς και σε  δικαστικά πλαίσια αφού μέσα από τη διαδικασία της ψυχοεκπαίδευσης και της θεραπείας επιδιώκεται η διαχείριση τραυματικών καταστάσεων, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η ψυχική βελτίωση και αποφόρτιση από ζητήματα που προκύπτουν από το εργασιακό περιβάλλον, αλλά και από άλλους τομείς της ζωής τους. 

 

Για τυχόν απορίες σχετικά με την ατομική ψυχοθεραπεία επικοινωνήστε μαζί μας:

Όνομα: *
Τηλέφωνο:*
E-mail:*
Μήνυμα: