Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κλινική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας(online)- Έναρξη 20/10/24 - περί Ψυχής