-Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δικαστική Ψυχολογία και Εγκληματολογία (Online)- Έναρξη 20/10/24 - περί Ψυχής