Το κέντρο "περί Ψυχής" κατέχει την άδεια λειτουργίας ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ι (Κε.Δι.Βι.Μ. Ι) (Κωδ. Αδείας 2101680) από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  (www.eoppep.gr).

 

Επίσης είναι μέλος της International Association of Counselling (https://www.iac-irtac.org/) από την οποία κατέχει την Πιστοποίηση ως Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο (Certificate of Education Institute Membership). 

 

Κατοχύρωση σήματος με αριθμό Ν233473 και με απόφαση εξ 4920/28-09-2015 από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού:

 

 

 

 

 ***Προς αποφυγή της όποιας σύγχυσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ΔΕΝ συνεργαζόμαστε με κανένα κέντρο που προωθεί και προβάλλει πανομοιότυπη θεματολογία με τη δική μας. 

Οι συνεργάτες μας διεξάγουν τη θεματολογία τους αποκλειστικά σε συνεργασία με το περί Ψυχής και δεν είναι εισηγητές των πανομοιότυπων ή παρόμοιων θεματολογιών που προβάλλονται από άλλα κέντρα. 

Όλα τα σεμινάρια του κέντρου μας είναι πρωτότυπα, συνεπώς οι περιλήψεις, η θεματολογία και το υλικό παρουσίασης προέρχονται από το ''περί Ψυχής'' και τους ανακοινωμένους συνεργάτες μας. Οποιαδήποτε ομοιότητα στην περίληψη, στη θεματολογία και το υλικό παρουσίασης αποτελεί προϊόν απομίμησης και συνιστά κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τα εκπαιδευτικά κέντρα που απευθύνονται και να ελέγχουν αν φέρουν τις επίσημες πιστοποιήσεις.