ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ατομική Ψυχοθεραπεία

3ΕΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

στη Συστημική Συμβουλευτική

1ΕΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

στη Συστημική Συμβουλευτική

ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

μεμονωμένα σεμινάρια Ψυχοπαθολογίας